Keskonnasõbralik ja läbipaistev rehvide käitlus

Seni on Eestis vanarehvid peamiselt maha maetud või ärai põletatud. See ei ole jätkusuutlik. Meie missiooniks on anda vanarehvidele uus võimalus, suunates need ümbertöötluse teel uuesti ringlusesse ja võimaldada väärtuslikust toorainest luua uusi kõrge väärtusega tooteid. Meie poolt kokku kogutud rehvidest eemaldatakse metall, misjärel suunatakase allesjäänud materjal keemilisele ümbertöötlusele, mille tulemuseks on tooraine, mida saab erinevates valdkondades uuesti kasutada.
Kaardi punkti ikoon
75 Vastuvõtupunkti
üle Eesti

Oleme loonud laiaulatusliku ning hõlpsasti ligipääsetava vastuvõtupunktide võrgustiku, et muuta rehvide kogumine lihtsaks ja efektiivseks sõltumata sellest, kus Eestis on rehvidest vabaneda tarvis.

Joonistus kahelehelisest taimest inimese käes
Keskonnasõbralik
ümbertöötlus

Oleme pühendunud keskkonnasõbralikele ümbertöötlemispraktikatele, tagades, et rehvid töödeldakse vastutustundlikult, minimeerides nende mõju keskkonnale ning vähendades nende süsinikujalajälge.

Paberi ja pliiatsi ikoon
Läbipaistev
tarneahel

Meie tarneahel on läbipaistev, võimaldades kogu käitluse vältelt pidevat jälgimist – alates kogumisest kuni taaskasutamiseni. Sellega vähendame õhku paisatava CO2 hulka ja tagame keskkonnastandardite järgmise.

Badge with checkmark icon
Lihtne
aruandlus

Meie aruandlussüsteem on loodud lihtsaks ja probleemivabaks, lihtsustades vajalike dokumentide esitamist, tagades vastavuse regulatsioonidele ja eemaldades protsessist ebamõistliku ja tüütu ajakulu.

Joonistatud auto rehv

Tootja ja edasimüüja vastutuskohustus

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootjad ja maaletootjad on kohustatud tagama enda valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise, taaskasutamise või kõrvaldamise. 2006. aastast kuuluvad probleemtoodete hulka ka vanarehvid. Seetõttu on Eesti rehvikaupmehed kohustatud tagama, et nende turustatud kaup saaks selle eluea lõpul standarditele vastates uuele ringile suunatud – see ongi koht, kus ETR appi tuleb.
Loe edasi

Keskonnasõbralik ja läbipaistev rehvide käitlus

ETRi visiooniks on tuua Eesti turule viis vanarehve päriselt jätkusuutlikult ümber töödelda, mitte vastata tootjavastutusorganisatsioonina lihtsalt kõige madalamatele miinimumnõuetele. Oleme üheskoos kogenud ja üleriigiliselt tuntud partneritega loonud protsessi, mis võimaldab kasutusest eemaldatud rehvid suunata uuele ringile, tagades nii, et vanarehvid ei reosta Eesti loodust, vaid on aluseks kohaliku keemia- ja õlitööstuse eduloole. Sammu tulemusel võidab Eesti loodus, kohalikud ettevõtjad ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest hoolivad kaupmehed.
Loe rehvide taaskäitlemisest
Joonistatud puu