News

21.08.2023

ETR tõi Eestisse esmakordselt päriselt toimiva vanarehvide ringlusse suunamise lahenduse

Rehvidest keskkonnasõbralikult vabaneminemuutub Eestis tänu uuele tootjavastutusorganisatsioonile oluliselt mugavamaksja tõhusamaks. Rehvid Pluss on koos partneritega võtnud missiooniks andavanarehvidele uus võimalus, suunates need ümbertöötluse teel uuesti ringlusesseja võimaldades nii luua uusi kõrge väärtusega tooteid.

Seni on Eestis vanarehvid peamiselt mahamaetud või ära põletatud, liigitades need nii kasutuks prügiks. Värske ja tulevikku vaatavtootjavastutusorganisatsioon ETR pakub koos oma tunnustatud koostööpartneritega vanarehvidele uut elu. Seejuures on silmas peetud ka mugavust – laiaulatuslikja mugavalt ligipääsetav vastuvõtupunktide võrgustik tagab selle, et rehvidestsaab vabaneda võimalikult lihtsalt ja efektiivselt sõltumata sellest, kusparasjagu viibitakse.


Miks?

Eestis kehtivateseaduste kohaselt lasub probleemtoodetel nagu vanarehvidel tootjavastutusepõhimõte, mis tähendab, et nii tootjad kui maaletoojad on kohustatud tagamaenda valmistatud, edasimüüdud või sissetoodud probleemtoodetest tekkivatejäätmete kokku kogumise, taaskasutamise või kõrvaldamise. Alates 2006. aastastkuuluvad nende probleemsete toodete sekka ka rehvid, mistõttu on Eestirehvikaupmehed – nagu Rehvid Pluss – kohustatud tagama, et vanad ja kasutuksmuutunud rehvid jõuaks nende eluea lõpus nõuetele vastates õigele teele.

See ongi koht,kus ETR appi tuleb. ETRi eesmärgiks on tuua Eesti turule päriselt toimiv viisrehvid jätkusuutlikuks ümbertöötlemiseks. Selle astub organisatsioon olulisesammu edasi seniselt lähenemiselt, kus vanade rehvidega tegeleti kui probleemi,mitte põneva võimalusega.

Üheskoos tuntudpartneritega on Rehvid Pluss loonud protsessi, mis võimaldab kasutusesteemaldatud rehvid mitte ainult kokku koguda, vaid ka uuele ringile koguda,tagades sedasi, et kogutud vanarehvid ei reosta Eesti loodust, vaid on alusekskohalikule tööstustele.

Koostöötulemusena võidab nii Eesti loodus, kohalikud ettevõtjad kui kajätkusuutlikkusest hoolivad kaupmehed.

 

Kuidas?

ETR on ülesehitanud 75 vastuvõtupunktist koosneva mugava võrgustiku, mis võimaldab vanarehvidest loobuda just seal, kus parajasti kõige mugavam on.Vastuvõtupunkte leiab igast maakonnast ja iga suurema linna lähedalt.Vastuvõtupunktidest liiguvad rehvid edasi ümbertöötlusesse, tagades nii, et Eestimaa loodus püsib puhas ja väärtuslikud toormaterjalid ei lähe raisku.

Seni on rehvidekogumine ja eriti ümbertöötlemine olnud tülikas ning kuigi tehnoloogia on sedaammu võimaldanud, pole Eestis seni suudetud rehve uuele ringile suunata. Selleasemel on neid ladustatud linnaruumis või maha maetud. Tänu tunnustatudpartneritele nagu Ragn Sells ja Enefit Green toob ETR turule uudse keemiliseümbertöötlusprotsessi, mis võimaldab vanarehvides leiduvad väärtuslikudtoorained uuele ringile suunata.

Kogu taaskäitluseprotsessi ahel koosneb suures plaanis kolmest etapist. Esimese sammunakogutakse tarbijate vanad rehvid kokku, misjärel jõuavad need Ragn-Sellsikätte. Viimane valmistab rehvid ette pürolüüsiks, eemaldades rehvidest metallid ja muutes kummi graanuliteks. Kolmanda ja viimase sammuna jõuavad rehvid Eestiriigile kuuluva energeetika- ja keemiakontserni Enefit Greeni kätte, kesvastutab rehvide lõppkäitlemise eest ning muudab need tooraineks, mida saab erinevates tööstusvaldkondades kasutada.

 

Kellele?

ETRiga saavadliituda kõik siinsel turul tegutsevad ettevõtted, kes peavad oluliseks vanarehvidest jätkusuutlikult vabanemist ja nende uuele ringile suunamist.Lisaks keskkonnasõbralikule ümbertöötlemisele, läbipaistvale tarneahelale jalihtsale aruandlusele pakub organisatsioon ka suurepärast kliendituge, ettagada klientide rahulolu igal sammul ning aidates lahendada kõik võimalikud küsimused ja mured.

Latest news

10.07.2024
Reede ennelõunal kell 11.39 vajutati Kundas Tööstuse tänaval kollektiivselt iPadile. Selgus, et eraldi nuppu tehase käivitamiseks ei olegi, kõike juhitakse elektrooniliselt. See tähendas, et tööle hakkas rehvipurustusliin, mille võimsus on piisav, et hakkida graanuliteks kõik Eestis...
Read more »
06.06.2024
Kümnete tuhandete tonnide kasutuskõlbmatuks kulunud rehvide käitlemisel on lihtsad või keerulised valikud. Kui saadame need silma alt ära Indiasse, saab meie murest võõras ja kauge probleem. Kui muudame mürgise jäätme näiliselt ehitusmaterjaliks ja matame maanteede alla, oleme peitusemängu...
Read more »
23.05.2024
Rehvide taaskasutusorganisatsioon Estonian Tire Recycling (ETR) viis sel nädalal läbi keskkonnaaktsiooni, mille käigus koristati Raplamaal Mäeperes aastaid seisnud rehvihunnikud. Hinnanguliselt koguti kokku ja suunati käitlemisele 20000 vanarehvi.   Raplamaa...
Read more »
Show more