Mis vanadest rehvidest edasi saab?

Vanarehvid on seni olnud tootjatele koormaks, mitte võimaluseks. Nende kogumine ja ümbertöötlemine on olnud tülikas ning kuigi tehnoloogia on seda ammu võimaldanud, pole Eestis seni suudetud rehve reaalselt uuele ringile suunata. Selle asemel on neid ladustatud linnaruumis, maha maetud või on nendega tegelemist lihtsalt välditud. ETR toob oma partnerite toel turule uudse keemilise ümbertöötlusprotsessi, mis võimaldab vanarehvides leiduvad väärtuslikud toorained uuele ringile suunata.

Kuidas me seda teeme?

Joonistatud auto rehv

Täielikult läbipaistev lahendus

ETRi eesmärk on luua täielikult läbipaistev rehvide käitlemise ahel, mis vastab tarbijate tänapäevastele ootustele. Kasutame oma töös ära uudseid tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad kogu taaskäitlusprotsessi algusest lõpuni vaadeldavaks muuta: alates kogumishetkest, kuni uue materjali ringlusesse suunamiseni välja. Selle nimel teeme koostööd ainult usaldusväärsete partneritega, kellel on pikk ajalugu ja usaldusväärne taust. Üheskoos partneritega, kes on sarnaselt meile pühendunud ringmajanduse põhimõtetele ja ühistele eesmärkidele, oleme suutnud üles ehitada protsessi, kus vanadel rehvidel on reaalne väärtus.

ETR, partnerid ja meie rollid

Estonian Tire Recycling
Rehvide kogumine

ETR on uus tootjavastutusorganisatsioon, mille roll on rehvide kogumisvõrgustiku arendamine ja haldamine, et suunata vanad rehvid jätkusuutlikkuse põhimõtetele vastates uuesti ringlusesse.

Ragn Sells
Eeltöötlus

Ragn-Sells on 141-aastase ajalooga Rootsi pereettevõte, mis on keskendunud ringlus- ja taaskasutuslahendustele. Ragn-Sells tegeleb rehvide ettevalmistamisega pürolüüsiks, eemaldades rehvidest metallid ja granuleerides kummi.

Enefit
Lõppkäitlus

Enefit on Eesti riigile kuuluv energeetika- ja keemiakontsern, kelle vastutusalaks on rehvide lõppkäitlemine Auveres ja nende muutmine tooraineks, mida saab kasutada paljudes erinevates tööstusvaldkondades.

Innovaatiline käitluslahendus

ETRi ja partnerite ümbertöötluslahendus hõlmab endas vanarehvide muutmist uuesti kasutatavateks toormaterjalideks läbi pürolüüsi. Protsessi viiakse läbi Enefitile kuuluvas Auvere jaamas, kus läbi keemilise protsessi muudetakse tavapäraselt kasutuskõlbmatu vanarehvide kumm uuteks materjalideks, mida saab kasutada näiteks keemia- ja õlitööstuses, aga ka selleks, et toota uusi füüsilisi tooteid. Kogu protsess on täpselt kontrollitud ja tagab, et ümbertöötluse tulemusel paisatakse õhku olulisel väiksemas hulgas CO2-heitmeid, kui toormaterjalide nullist tootmisel. Protsessi tulemuseks on olukord, kus ümbertöödeldud materjalidest saab valmistada näiteks spordivahendeid, plastkaarte, pakendeid või keemilisi komponente, mida kasutatakse teiste seas ka põllumajandus- ja keemiasektoris.

Protsess

Tyre recycling process